Fra vikingtiden til nå

Drivere av Hammer Gård

Det antas at Hammer eksisterte som gård allerede i vikingtiden, men Hammer Gård er nevnt første gang i skriftlige kilder i 1430. Nåværende slekt går helt tilbake til 1706 som drivere av gården, i 1746 som eiere.

Ellev Jonsen Risberg (f. d. 1738) tipp,tipp,tipp,tipp oldafar til dagens eier var den første i nåværende slekt som drev denne gården frem til hans død i 1738, neste driver ble hans sønn Ole Ellevsen Hammer (f. 1710. d. 1787), som ble første eier av gården fra 1746. Ole fikk 3 barn hvor Jon Olsen Hammer (f. 1746. d.1807) ble neste driver av gården. Jon giftet seg med Marit og fikk 4 barn sammen, neste eier Ole Jonsen Hammer (f. 1775 d- 1858) nr 3 i søsken rekken, fordi Oles 2 eldre søsken døde før fylte 3 år.

Oles sønn Jon Olsen Hammer (f.1807 d.18) ble neste eier av gården, han giftet seg i 1836 med Mette som døde året etter. De fikk et barn sammen Ole Jonsen Hammer som utvandret til Amerika.

Jon giftet seg igjen i 1838 med Johanna og de fikk totalt 8 barn sammen, 3 av disse utvandret til Amerika. De tok også til seg 2 fosterbarn. Neste eier Jon Hammer (f. 1852 d. 1928) overtok gården på tross av at han hadde 4 eldre brødre (3 reiste til Amerika 1 var «vannfør»).  Jon giftet seg med Bine og de fikk 2 barn sammen samt en pleiesønn. Neste eier av gården var Bjarne Jonsen Hammer (f. 1885) gården ble på denne tiden drevet av brødrene Jon og Bjarne Hammer.

I 1915 ble gården delt i 2 Hammer og Hammer Nordre. Jon og Marie bygde opp nytt gårdstun på Hammer Nordre, de fikk sønnen Jon Jonsen Hammer (f. 1903 d. 1973)  Bjarne fortsatte å eie Hammer gård frem til han gikk konkurs i 1931 og gården ble da tvangssolgt til Hans Ringstad som drev gården frem til 1934. I 1934 tok Jon Jonsen Hammer, sønn av Jon og Marie på Hammer Nordre over gården på odel. Hammer Nordre ble så solgt ut av slekten.

Jon Hammer døde i en tragisk trafikkulykke like nord for gården i 1973. Jon fikk 3 døtre sammen med Hjørdis. Sigdis Marie Hammer (f.1945-) ble derfor første kvinnelige eier av gården. Giftet seg med Gunnar og fikk 4 barn sammen. Sigdis og Gunnar er besteforeldre til dagens eier av gården og bor fortsatt på gården i «kårenden» av trønderlåna. Sigdis og Gunnar solgte gården til barnebarnet sitt Jon Anders Hammer (f. 1991-) i 01.01.2013 og hoppet dermed over en generasjon. Jon Anders er 5 generasjons «Jon» som eier av gården.

Bygninger

Det finnes ingen bygg fra da Ellev Jonsen den første driver av gården 1706 som står den dag i dag. Den eldste bygningen på gården i dag er det hvite «kårhuset» som ble satt opp av Jon Olsen i 1783 brukt som kårbolig og bebodd frem til ?? Kjelleen brukes i dag til Gårdsbutikk, og det er lager og snekkerverksted i resten av bygningen. Tenker på sikt å lage Cafê i første og overnatting i 2.etg. Trønderlåna (våningshuset) ble bygget i 1846 av Jon Olsen II, den ble bygget i sin fulle lengde på 30 m og består i dag av 2 boenheter hvor det til sammen bor 6 personer i dag. Kårfolket i «kårenden» og dagens drivere og deres 2 barn i hoveddelen.

Nytt fjøs ble bygget i 1870, stall og låve i 1897 disse ble bygget helt inntil trønderlåna i en hestesko formasjon med innkjørsel igjennom låven. Dette ble revet i 1974, og nytt grisefjøs og redskapshus ble bygget og sto ferdig i 1975. Sommerfjøset ble revet og nytt lagerbygg ble satt opp i 1978. Det var gris som var hovedproduksjonen på gården frem til Gunnar og Sigdis la ned produksjonen i 2006. Da 5 generasjons Jon tok over gården i 2013, ble ny produksjon startet opp i grisefjøset, Jon startet med sauer for å utnytte gårdens ressurser og har et sterkt ønske om å bidra til mindre i gjengroing av fjellområdet som vi er så uendelig glade i. Men også for å produsere norsk mat, på mest mulig bruk av ellers uutnyttet utmarksressurser.

I 2018 rev vi det gamle grisfjøset og satte opp et nytt moderne og lettdrevet sauefjøs på de gamle grunnmurene fra 1974. Dette fjøset har en kapasitet på 300 vinterfora sauer. I dette fjøset ble det også satt opp en leilighet med «alt man trenger» til bruk i lammingsperioden som strekker seg fra midten av april til midten av mai, leiligheten som senere skulle vise seg å bli veldig populær også blant turister fra alle verdenshjørner, da det resten av året leies ut til overnatting her.